http://abareality.sk/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/301582amhafen_bild_unten_web_1.jpg http://abareality.sk/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/768128slides1.jpg

NA PREDAJ – POZEMOK 11 323 m2, Bratislava, m.č. Čunovo.Referenčné číslo : CVP213
Druh : Predaj pozemky
Typ : Pozemok
Kraj : Bratislavský kraj
Mesto : Bratislava V
Mestská časť : Čuňovo
Cena : 1.132.300,- €.
Popis

Ponúkame Vám na predaj pozemok s výmerou 11 323 m2 v obci Čunovo. Pozemok sa nachádza po pravej strane pri vstupe do zastavanej časti MČ Bratislava – Čunovo, nachádza sa priamo v areáli bývalého Poľnohospodárskeho družstva Dunaj. Zo západu je ohraničené jestvujúcov komnikáciou Schengenská ulica, z juhu areálom skladov z východu ornou pôdou. Územný plán hl. mesta Bratislavy stanovuje pre tieto pozemky funkčné využitie územia nasledovne: zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných, číslo funcie 502.

Spôsoby využitia funkčných plôch:

Prevládajúce – zariadenia obchodu, zariadenia výrobných a nevýrobných služieb

Prípustné – zaradenia veľkoobchodu, výstavné a predvádzacie priestory, skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, zeleň líniovú a plošnú, vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia.

Prípustné v obmedzenom rozsahu – byty v objektoch určených pre inú funkciu, zariadenia občianskej vybavenosti viažuce sa na inú funkciu, zariadenia na zber odpadov.

Prístu k pozemkom po asfaltovej príjazdovej ceste, kotrej podiel je súčasťou predaja. IS na pozemku /elektrina, voda, kanalizácia/.

Cena: 100,- €/m2

Neoddeliteľnou súčasťou našej ponuky je:

 

Kompletné právne služby

Katastrálny servis so 100% garanciou prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnosti

Poplatky súvisiace s prevodom vlastníckych práv k nehnuteľnosti na katastri a notárske poplatky

Zabezpečenie hypotéky s najnižšou úrokovou sadzbou na trhu, resp. súčinnosť s financujúcou bankou klienta

Služby spojené s odovzdaním objektu a prepisom energií u jednotlivých dodávateľov

Daňové poradenstvo k predmetnej nehnuteľnosti

© COPYRIGHT ABA reality s.r.o. – Fotografie, obrázky a texty sú autorským dielom a majetkom realitnej kancelárie ABA reality s.r.o.

 

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľujem ABA reality s.r.o., Rovníková 2, 821 02 Bratislava, IČO: 44 726 562 súhlas so spracovaním môjho telefonického kontaktu a e-mailovej adresy a to na marketingové účely, ako aj na účely zasielania obchodných ponúk. Tento súhlas udeľujem na dobu neurčitú. Zároveň prehlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať zaslaním informácie na adresu office@abareality.sk

 


Vybavenie
Kanalizácia Vlastná studňa Elektrina
Fotografie
Agent Contact Data
Hubert Rabeseifer
0918 866 633
hubert.rabenseiferabareality.sk
Späť